با برگزاری مراسم اختتامیه مجازی، برگزیدگان «جشنواره ملی عکس شهریاران» معرفی شدند


راه یافتگان به نخستین نمایشگاه ملی عکس شهریاران معرفی شدند.


مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی عکس "شهریاران" تا پایان اسفند تمدید شد

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان ، پایان اسفند 99 را به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی عکس "شهریاران" اعلام نمود.

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی عکس "شهریاران" تا پایان اسفند تمدید شد


مراسم رونمایی از پوستر

نخستین جشنواره ملی عکس شهریاران

رونمایی از پوستر جشنواره ملی عکس شهریاران