ویدیو – مصاحبه با دکتر بابایی

صحبت های دکتر عباس بابایی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان پیرامون برگزاری اولین جشنواره ملی عکس شهریاران

فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس “شهریاران”

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان با همکاری سازمان های ملی و استانی اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس « شهریاران» با درنظر گرفتن شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور و تأکید بر حفظ سلامت اجتماعی کلیه هموطنان بویژه کودکان و رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی می نمایند. اهداف: 1- آشنایی کودکان […]