ویدیو – مصاحبه با دکتر بابایی

صحبت های دکتر عباس بابایی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان پیرامون برگزاری اولین جشنواره ملی عکس شهریاران